Organizm ludzki jest jednością

Osteopatia ? organizm ludzki jest jednością. Jednym z podstawowych założeń osteopatii jest fakt, iż organizm ludzki jest jednością. To założenie wydaje się na pozór oczywiste. Kości łączą się ze sobą poprzez stawy, na stawy działają mięśnie, mięśnie są odżywiane przez tętnice. Zbędne produkty przemiany materii są usuwane przez żyły, nerwy kontrolują cały ten układ, a wszystko otaczają i zespalają ze … Read More

Osteopatia

Poniższy post jest fragmentem artykułu Piotra Godek, w całości dostępny na stronie Towarzystwa Osteopatów Polskich: http://osteopatia.pl/top/publikacje Wprowadzenie do osteopatii Lek. med. Piotr Godek Co to jest? Próba definicji Osteopatia jest to metoda diagnozowania, leczenia, ale przede wszystkim filozofia opieki medycznej. W sferze diagnostyki opiera się na analizie ruchomości tkanki jako miary jej stanu funkcjonalnego. Zdrową tkankę charakteryzuje pewna fizjologiczna, spontaniczna … Read More

Czym jest rehabilitacja funkcjonalna?

Rehabilitacja funkcjonalna według Applied Functional Science to system diagnozowania, leczenia, rehabilitacji i treningu opierający się na kilku znanych obecnie faktach dotyczących funkcjonowania organizmu ludzkiego. Tymi faktami są: 1. Organizm ludzki prosperuje w trzech wymiarach. Są dwa aspekty tego stwierdzenia. Jeden z nich dotyczy relacji pomiędzy ciałem, umysłem i duchem. Drugi aspekt dotyczy tylko części fizycznej i trzech wymiarów nazwanych płaszczyznami, … Read More