• English English
  •  508-489-851
  •  Mapa
  • English English
  •  508-489-851
  •  Map

OstMedic Blog

Czym jest rehabilitacja funkcjonalna?

Rehabilitacja funkcjonalna według Applied Functional Science to system diagnozowania, leczenia, rehabilitacji i treningu opierający się na kilku znanych obecnie faktach dotyczących funkcjonowania organizmu ludzkiego. Tymi faktami są: 1. Organizm ludzki prosperuje w trzech wymiarach. Są dwa aspekty tego stwierdzenia. Jeden z nich dotyczy relacji pomiędzy ciałem, umysłem i duchem….

Read Full Article